Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przesłanie opinii Kancelarii prawnej w zakresie analizy zasadności i zgodności z prawem wydatkowania środków

Numer: 113, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-07-07, data przekazania: 2021-07-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2021-07-22