Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interwencja w sprawie naprawy bieżącej drogi wojewódzkiej Nr 156 w Barlinku

Numer: 111, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Wiśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Dróg, data odpowiedzi: 2021-05-13