Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przekazanie materiałów na promocję Powiatu

Numer: 108, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Rozwoju, data odpowiedzi: 2021-05-12